Theorie examen gehaald wat nu?
Zo haal jij het rijbewijs


Auto theorie examen gehaald

Gefeliciteerd! Voor het halen van jou rijbewijs was dat een lastig onderdeel. Er zakken meer deelnemers voor het theorie examen dan voor het praktijk examen. Het moeilijkste gedeelte zit erop!

Het theorie examen is beperkt geldig (1.5 jaar)

Houd er rekening mee dat het theorie examen maar beperkt geldig is. Zorg er dus voor dat jij ruim binnen de tijd een praktijk examen inplant. Overleg met jou rijschool houder over de mogelijkheden van een examen. Ohja, uit onderzoek blijkt dat je het meest kans van slagen hebt als jij op dinsdag ochtend het praktijk examen maakt (bron).

Haal zo snel mogelijk jou gezondheidsverklaring

Heb jij nog geen gezondheidsverklaring? Vraag hem nu aan! Het kan weken duren voordat de gezondheidsverklaring goedgekeurd wordt en jij hem ontvangt. Maak niet de fout die sommige andere maken. Als jij geen gezondheidsverklaring hebt dan mag je geen examen doen. 

Ben jij al begonnen met lessen?

Als jij nog niet bent begonnen met lessen dan is er niet aan de hand. Jij hebt voldoende tijd om je voor te bereiden op het praktijk examen. Kies een rijschool die bij jou past. Bij het CBR is na te gaan wat het slagingspercentage is van een rijschool bij jou in de buurt.

Plan jou praktijk examen (machtig jou rijschool)

Nadat jij de eerste paar lessen gevolgd hebt is het verstandig om in overleg met jou instructeur een praktijk examen in te plannen. Daardoor heb jij een moment om naar toe te werken. Jij weet daardoor ook of er nog voldoende tijd is voor een eventueel praktijk-herexamen. Het praktijk examen kan alleen door jou rijschool worden aangevraagd nadat jij die hebt gemachtigd.

Wil jij een tussentijdse toets?

Een tussentijdse toets kan jou helpen beter voor te bereiden voor het praktijk examen van de auto. Het is een generale repetitie voor jou examen. Tijdens een tussentijdse toets kan jij al een vrijstelling ontvangen voor de bijzonder verrichtingen die verplicht zijn bij het praktijk examen. Als jij daar een vrijstelling voor hebt is het bij het 'echte' examen makkelijk om te focussen op jou rijstijl. Over de bijzondere verrichtingen hoef jij dan geen zorgen meer te maken. 

Zo verloopt het praktijk examen voor de auto

Het valt direct op in het filmpje dat er nog steeds vragen worden gesteld tijdens het praktijk examen. Goed leren voor het theorie examen is dus belangrijk want in het praktijk examen heb jij er baat bij. 

De uitslag van het praktijk examen hoor jij direct na het examen.

Veilig praktijk examen voor de auto tijdens COVID-19 (Corona)

Tips van het CBR voor het praktijk examen auto

Het praktijk examen bestaat uit 7 onderdelen met als kerndoel dat jij veilig en zelfstandig kunt rijden.

1. Wegrijden
Tip: Tijdens het wegrijden dien je auto onder controle te hebben en kijk jij goed om je heen
2. Rechte en bochtige weggedeelten
Tip: Jij zorgt voor voldoende afstand rondom de auto en schat gevaar goed in door ver voorruit te kijken. Kijk ten alle tijde goed om je heen!
3. Kruispunten
Tip: Goed voorruit kijken en jou snelheid aanpassen met aandacht voor de verkeersregels
4. In- en uitvoegen
Tip: Kijk om je heen en voorruit zodat jij met de juiste snelheid kan invoegen zonder iemand te hinderen.
5. Inhalen en wisselen van rijstrook
Tip: Laat tijdig zien wat jij van plan bent en voorkom dat jij mede weggebruikers hindert.
6. Bijzondere weggedeelten
Tip: Kijkgedrag, snelheid, voorrang verlenen en voor laten gaan zijn daar belangrijk.
7. Twee bijzondere verrichtingen (hier kan een vrijstelling voor zijn)
Tip: Veilig en logisch uitvoeren terwijl jij de auto onder controle hebt.

De examen routes

De examen routes die worden afgelegd zijn vooraf bepaalde routes. Jij kan nu voorbereiden op de examen routes voor de auto.

Met die routes ben je direct voorbereid op de situaties die jij kan verwachten bij het examen. Daardoor kom jij niet voor verassingen te staan tijdens het examen. 

Bromfiets theorie examen gehaald

Gefeliciteerd! Voor het halen van jou rijbewijs was dat een lastig onderdeel. Er zakken meer deelnemers voor het theorie examen dan voor het praktijk examen. Het moeilijkste gedeelte zit erop!

Het theorie examen is beperkt geldig (1.5 jaar)

Houd er rekening mee dat het theorie examen maar beperkt geldig is. Zorg er dus voor dat jij ruim binnen de tijd een praktijk examen inplant. Overleg met jou rijschool houder over de mogelijkheden van een examen. Ohja, uit onderzoek blijkt dat je het meest kans van slagen hebt als jij op dinsdag ochtend het praktijk examen maakt (bron).

Ben jij al begonnen met lessen?

Als jij nog niet bent begonnen met lessen dan is er niet aan de hand. Jij hebt voldoende tijd om je voor te bereiden op het praktijk examen. Kies een rijschool die bij jou past. Bij het CBR is na te gaan wat het slagingspercentage is van een rijschool bij jou in de buurt.

Plan jou praktijk examen (machtig jou rijschool)

Nadat jij de eerste paar lessen gevolgd hebt is het verstandig om in overleg met jou instructeur een praktijk examen in te plannen. Daardoor heb jij een moment om naar toe te werken. Jij weet daardoor ook of er nog voldoende tijd is voor een eventueel praktijk-herexamen. 

Zo verloopt het praktijk examen voor de bromfiets

De uitslag van het praktijk examen hoor jij direct na het examen.

Onderdelen praktijk examen bromfiets

Het praktijk examen bestaat uit 5 onderdelen met als kerndoel dat jij veilig en zelfstandig kunt rijden.

1. Beheersing van de bromfiets
Tip: Laat zien dat jij controle hebt over jou bromfiets
2. Toepassen van de verkeersregels
Tip: Alles wat jij geleerd hebt in het theorie examen
3. Meerijden met het verkeer (juist snelheid)
Tip: Zorg ervoor dat het overige verkeer geen last van jou heeft
4. Juiste plaats op de weg met jou bromfiets
Tip: Plaats op de weg is een belangrijk onderdeel tijdens het examen
5. Is het veilig voor jou en de medeweggebruikers
Tip: Houd voldoende afstand rondom de bromfiets met andere weggebruikers

De examen routes

De examen routes die worden afgelegd zijn vooraf bepaalde routes. Jij kan nu voorbereiden op de examen routes voor de bromfiets.

Met die routes ben je direct voorbereid op de situaties die jij kan verwachten bij het examen. Daardoor kom jij niet voor verassingen te staan tijdens het examen.

Motor theorie examen gehaald

Gefeliciteerd! Voor het halen van jou rijbewijs was dat een lastig onderdeel. Er zakken meer deelnemers voor het theorie examen dan voor het praktijk examen. Het moeilijkste gedeelte zit erop!

Het theorie examen is beperkt geldig (1.5 jaar)

Houd er rekening mee dat het theorie examen maar beperkt geldig is. Zorg er dus voor dat jij ruim binnen de tijd een praktijk examen inplant. Overleg met jou rijschool houder over de mogelijkheden van een examen. Ohja, uit onderzoek blijkt dat je het meest kans van slagen hebt als jij op dinsdag ochtend het praktijk examen maakt (bron).

Ben jij al begonnen met lessen?

Als jij nog niet bent begonnen met lessen dan is er niet aan de hand. Jij hebt voldoende tijd om je voor te bereiden op het praktijk examen. Kies een rijschool die bij jou past. Bij het CBR is na te gaan wat het slagingspercentage is van een rijschool bij jou in de buurt.

Plan jou praktijk examen (machtig jou rijschool)

Nadat jij de eerste paar lessen gevolgd hebt is het verstandig om in overleg met jou instructeur een praktijk examen in te plannen. Daardoor heb jij een moment om naar toe te werken. Jij weet daardoor ook of er nog voldoende tijd is voor een eventueel praktijk-herexamen. 

Een tussentijdse toets

Een proefexamen om jou het beste voor te bereiden op het echte examen. Een tussentijdse toets is niet verplicht. Jij kan er geen vrijstelling mee halen zoals bij het auto examen. Het enige voordeel is dat een examinator aangeeft wat er goed gaat en wat niet. Met het advies van de examinator kan jij werken aan verbeterpunten voor het echte examen. 

Zo verloopt het praktijk examen voor de motor

De uitslag van het praktijk examen hoor jij direct na het examen.

Onderdelen praktijk examen Motor

Deel 1. Voertuig beheersing
Voertuig beheersing is onderverdeelt in 4 clusters.

Deel 2. Examen op de weg
Rijden op buitenwegen
Rijden op de snelweg
Rijden in de bebouwde kom

Tip: Tijdens het examen kijkt de examinator continue naar het kijkgedrag, plaats op de weg, toepassen van de verkeersregels en beheersing van de motor in het verkeer.

De examen routes

De examen routes die worden afgelegd zijn vooraf bepaalde routes. Jij kan nu voorbereiden op de examen routes voor de motor.

Met die routes ben je direct voorbereid op de situaties die jij kan verwachten bij het examen. Daardoor kom jij niet voor verassingen te staan tijdens het examen.